webshop
Pakket economische maatregelen overheid voor het bedrijfsleven en zzp’ers

Pakket economische maatregelen overheid voor het bedrijfsleven en zzp’ers

17 maart 2020 – Tijdens de persconferentie welke zojuist is gehouden zijn onder andere de volgende punten naar voren gekomen:

Het pakket aan maatregelen richt zich op de volledige maatschappij, werknemers, grote bedrijven, kleine bedrijven en zzp’ers. De maatregelen zijn gebaseerd op twee typen maatregelen:

  • Steunmaatregelen; deze richten zich op de wat langere termijn
  • Liquiditeitsmaatregelen; deze richten zich vooral op de korte termijn en zijn meer noodmaatregelen

Tijdens de persconferentie kwam duidelijk naar voren dat een aantal regelingen nog uitgewerkt moeten worden en volgens nader bericht aan te vragen zijn. In het kort zijn de volgende maatregelen gepresenteerd:

  • Noodloket: dit is een compensatieregeling en richt zich vooral op de mensen/ondernemers die zeer direct zijn getroffen zoals bijvoorbeeld de horeca. Voor deze groep geldt een directe vergoeding.
  • Overbrugging en krediet aanvragen; via bijvoorbeeld de bestaande BMKB-regeling (borgstellingsregeling voor het MKB) en de GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering), deze regelingen worden verruimd.
  • Werktijdverkorting; waar normaal gesproken maximaal 200 aanvragen per jaar waren zijn er nu al 78.000 aanvragen ingediend. Het systeem ligt inmiddels volledig plat. Er is voor gekozen om deze regeling te laten vervallen en deze te vervangen voor een noodfonds voor het overbruggen van loonkosten. Binnen deze regeling zal 90% van de loonsom worden betaald door de overheid. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn: Er mogen geen ontslagen vallen en het loon moet worden doorbetaalt. De regeling is nog niet beschikbaar, hier wordt hard aan gewerkt door het UWV. Nadere berichtgeving hierover volgt. De aanvragen die inmiddels binnen de regeling Werktijdverkorting zijn gedaan zullen meegenomen in de nieuwe regeling.
  • Bbz-uitkering; voor zzp’ers komt er een versoepelde regeling om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze zal via een versnelde procedure aangevraagd kunnen worden, en is in tegenstelling tot de huidige Bbz-uitkering geen lening. Ook zijn de voorwaarden versoepeld. Van deze regeling geldt ook dat hij nog niet aangevraagd kan worden. Nadere berichtgeving hierover zal volgen. Zowel deze regeling als de vervangende regeling voor de werktijdverkorting zal per 1 maart 2020 ingaan.
  • Verlichting van de belasting; deze regeling houdt het volgende in;Uitstel van belastingbetaling voor de komende 3 maanden voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting
  • Er zullen geen verzuimboetes opgelegd worden
  • Er kan een verlaging van de Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting ingediend worden

Hoe sommige regelingen er in detail uit zullen zien is op dit moment van schrijven nog niet volledig duidelijk. Wanneer er meer duidelijk is zal ik dit met je delen.

Heb je vragen of hulp nodig, neem gerust contact zodat we kunnen kijken wat ik voor je kan betekenen.

winkelwagen (0)