webshop
Voordelen startende ondernemer
...welke zijn er?

Welke voordelen heb je als startende ondernemer

Als startende ondernemer mag je gebruikmaken van een aantal belastingvoordelen. In dit blog zet ik de belangrijkste voordelen voor je op een rij.

Misschien loop je al een tijd met het idee rond: ik wil ondernemer worden! Dat begint vaak met een idee, droom of passie. Dan komt er een dag (dat gaat natuurlijk niet zo plotseling als het nu klinkt) waarop je besluit je om je eigen bedrijf te gaan starten. Ben je eenmaal gestart, zul je aan de plicht van de Belastingdienst moeten voldoen om je administratie, oftewel boekhouding, bij te gaan houden. Hier heb ik overigens een stappenplan met handig schema voor een boekhoudritme voor geschreven. Deze kun je via mijn website gratis downloaden.

Naast dat je de plicht hebt om je administratie bij te houden heeft dit een groot aantal voordelen. In dit blog wil ik je graag vertellen welke belastingvoordelen er zijn voor starters, waarbij het belangrijk is dat je een administratie voor bijhoudt.  

De belangrijkste voordelen zijn:

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is de bekendste aftrekpost voor ondernemers. Iedere ondernemer die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en voldoet aan het urencriterium (je moet minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteden), heeft recht op zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek voor 2020 bedraag €7.030 en wordt vanaf 2020 elk jaar met €250 afgebouwd.

Startersaftrek

Naast de zelfstandigenaftrek kun je ook aanspraak maken op de startersaftrek, die voor 2020 is vastgesteld op € 2.123. Deze aftrekpost is geïntroduceerd om startende ondernemers, die in eerste instantie nog maar weinig winst maken, fiscaal te ondersteunen en is simpel gezegd een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Gedurende de eerste vijf jaar van je onderneming mag je de startersaftrek maximaal drie keer toepassen.

Meewerkaftrek

Werkt je partner onbetaald of tegen onkosten ( < € 5.000 per jaar) mee aan het bedrijf? Dan kun je gebruik maken van de zogenaamde meewerkaftrek. Dit is afhankelijk van de behaalde winst en het aantal meegewerkte uren (minimaal 525). Je kunt afhankelijk van het aantal gewerkte uren maximaal 4% van de winst aftrekken.

MKB winstvrijstelling

Je hebt als ondernemer ook recht op mkb-winstvrijstelling. Zelfs als je niet voldoet aan het urencriterium. 14% van je winst (na de zelfstandigen- en startersaftrek) is onbelast.

Aftrekbare zakelijke kosten

Alle kosten die je voor je onderneming uit zakelijk oogpunt hebt gemaakt, zijn volledig of gedeeltelijk aftrekbaar. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met het doel een onderneming tot stand te brengen. Denk aan marktverkenning en ingewonnen adviezen.

Er zijn natuurlijk nog meer belastingvoordelen, maar dit zijn in ieder geval de belangrijkste. Zoals je hebt gelezen moet je voor de meeste aftrekposten voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Het is daarom belangrijk dat je alle uren die jij besteedt aan je eigen bedrijf registreert. Hier zijn diverse apps voor beschikbaar, het kan in diverse boekhoudprogramma’s, maar je kunt het ook gewoon ouderwets bijhouden in een agenda of Excel-overzicht.

Wil je graag meer weten over de mogelijkheden als startende ondernemer, of wil je advies over welk boekhoudprogramma het meest geschikt is voor jou? Neem dan gerust vrijblijvend contact op zodat we samen kunnen sparren over wat het beste bij jou past.

winkelwagen (0)