webshop
Wat zegt een balans over jouw bedrijf?

Wat is een balans?

“Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment. De entiteit kan al of niet een rechtspersoon zijn.”

Dit is de definitie van wat een balans is. Vakjargon wat de gemiddelde ondernemer weinig zegt. Wat zegt een balans nou over jouw bedrijf? Je hebt hem vast weleens gezien, zo’n ‘T-vorm’ met aan de linkerkant je bezittingen (activa) en aan de rechterkant hoe deze zijn gefinancierd (passiva). Daarmee hebben we meteen een belangrijk element van de balans te pakken. Je kunt de balans zien als een soort weegschaal. Deze moet altijd in evenwicht zijn.

De balans opmaken

Het is belangrijk om aan het einde van elk boekjaar (meestal een kalenderjaar) de “balans op te maken”. Je kijkt dan hoe het afgelopen jaar voor je bedrijf is gelopen, of je ergens voordeel of nadeel van hebt gehad.

Maar wat zegt een balans jou? De kans is groot dat je niet precies weet hoe je een balans moet lezen. Om er een beeld bij te geven vergelijk ik het met een eigen woning, een woning waar nog een deel hypotheek op rust. Laten we zeggen dat de woning een waarde heeft van € 200.000. De woning is je bezit, deze staat aan de linkerkant (activa) op de balans. De woning is ergens mee betaald… Ik ga er in dit voorbeeld vanuit dat hier een deel hypotheek op zit en de hypotheek voor een deel is afgelost, laten we zeggen dat er nog € 125.000 hypotheek op zit en € 75.000 is afgelost. De balans ziet er dan zo uit:

Zoals je ziet staat je woning als bezit aan de linkerkant en zie je aan de rechterkant hoe je woning is betaald (gefinancierd). Het ene deel bestaat uit een hypotheek, wat ook wel vreemd vermogen wordt genoemd. Het andere deel bestaat uit aflossing, wat ook wel eigen vermogen wordt genoemd.

Jaarrekening

De balans is een onderdeel van je jaarrekening. Een ander onderdeel is de verlies en winstrekening. Wil je weten wat een verlies en winstrekening is? Lees dan het blog wat ik daarover geschreven heb. Je vindt het blog hier.

winkelwagen (0)